Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hỗ trợ kĩ thuật tại địa chỉ hòm thư: wms@hdcdgsnn.gov.vn

HIỆN TẠI HỆ THỐNG CHƯA CHÍNH THỨC MỞ CHO ĐỢT XÉT DUYỆT 2017 - CHÚNG TÔI SẼ MỞ HỆ THỐNG KHI CÓ THÔNG BÁO CỦA HDCDGSNN